Помощ

Помощен център за Афилиейт (17)
13. Какви методи на изплащане поддържате?
В момента всички печалби от програмата за препоръчване се изплащат чрез PayPal.