Помощ

Помощен център за Android (37)
7. Как мога да копирам файл или папка?
  • Отворете менюто с допълнителни опции (трите точки до всеки файл/папка)
  • Изберете опцията Копирай
  • Изберете къде в pCloud да копирате файла/папката
  • Натиснете бутона "Избери", за да потвърдите локацията на копието