Помощ

Помощен център за Android (37)
10. Как мога да изтрия файл или папка?
  • Отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки) до всеки файл/папка
  • Изберете опцията Изтрий
  • Потвърдете изтриването, като натиснете бутона "Изтрий"

Като последвате тези стъпки, ще преместите файла/папката в Кошчето, където ще остане за ограничен период, взависимост от плана. Може да възстановите файла от Кошчето (лявото меню на приложението).