Помощ

Помощен център за Android (37)
11. Как мога да задам офлайн достъп към файл или папка?

Възможно е да запазите достъпа и опцията за преглед на файлове дори без интернет връзка. Нужно е само да маркирате файловете за офлайн достъп:

  • Изберете файл/папка и отворете менюто с допълнителни опции
  • Изберете опцията Добави офлайн достъп
Списък с всички файлове, които са на разположение офлайн, ще се появи в раздел Файлове с флайн достъп в лявото меню.

Ако искате да спрете офлайн достъпа, изберете файл/папка и натиснете опцията Премахни офлайн достъп

По подразбиране може да маркирате файлове за офлайн достъп само ако сте свързани към Wi-Fi мрежа. За да използвате мобилните си данни за целта:

  • Отидете в настройките на приложението от лявото меню
  • Отидете в раздел Файлове с офлайн достъп
  • Активирайте опцията Използвай мобилен интернет