Помощ

Помощен център за Android (37)
3. Как мога да споделя папки с други хора?

Има няколко опции за споделяне на папки:

Опцията "Сподели линк":

Бързо споделяйте големи файлове със семейство и приятели дори ако нямат pCloud акаунт. Всеки с достъп до линка ще може да преглежда и сваля споделеното съдържание от всеки браузър.

  • Изберете папката и отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки)
  • Изберете опцията "Сподели линк" и конфигурирайте настройките за линка
  • Натиснете отново "Сподели линк", за да изберете как да споделите линка

Опцията "Покани в папка":

Използвайте опцията "Покани в папка", за да споделяте папки с други pCloud потребители. Управлявайте нивото на достъп, като изберете права за Преглед, Редакция или Управление. След като потребителят приеме поканата, ще може да използвате папката съвместно.

  • Изберете папката и отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки)
  • Изберете опцията "Покани в папка" и въведете имейл адреса на потребителя, както и нивото на достъп
  • Натиснете отново "Покани в папка", за да изпратите поканата

Опцията "Заявка за файлове"

Получавайте файлове от всеки директно във Вашия pCloud акаунт с опцията "заявка за файлове". Получателите на линка ще могат да качват файлове в папка по Ваш избор, без да получат пълен достъп до Вашия акаунт.

  • Изберете папката и отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки)
  • Изберете опцията "Заяви файлове" и въведете съобщение за получателя
  • Изберете по какъв начин искате да споделите генерираният линк