Помощ

Помощен център за Android (37)
29. Колко сигурна и функционалността pCloud Encryption?
pCloud Encryption осигурява най-надежната защита на данните, налична на пазара. Client-side encryption (криптиране "от страната на клиента") е най-високият клас защита за вашите файлове, тъй като само вие притежавате ключ за криптиране и декриптиране на файловето си. pCloud, като доставчик на услугата, не може да декриптира каквито и да било съхранявани данни и в следствие на това има нулево ниво на информираност за вашите файлове. Дори ако някоя служба изиска достъп до вашите данни в облака, ние не можем да им го предоставим, тъй като нямаме достъп до вашата информация.