Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
31. Мога ли да отменя изпратена покана до потребител?
Да, можете да отмените вече изпратена покана до потребител. Преди потребителят да е приел вашата покана за присъединяване към бизнес акаунта, неговият статус е Поканен в списъка с потребители в раздел Потребители. От дясната страна на поканения потребител има бутон X. Ако натиснете този бутон, вие ще отмените поканата до потребителя, която преди това сте изпратили. Имайте предвид, че само собственици на акаунти и потребители, които имат права за Управление на акаунт, могат да отменят покани до потребители.