Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
48. Как мога да управлявам моите споделяния?
За да управлявате споделянията си е необходимо да са ви предоставени съответни права. Вашите споделяния се намират в раздел Споделяния в бизнес акаунта. Този раздел има два подраздела: Моите споделяния и Споделени с мен.
  • В раздел Моите споделяния има списък с всички ваши споделяния, които сте направили към други потребители - в или извън компанията.
  • В раздел Споделени с мен се намира списък с всички споделяния, които сте получили от другите потребители, независимо дали са от компанията или не.