Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
13. Какво представляват настройките за акаунта и как мога да ги променя?
Настройките за споделяне на акаунта са настройки, валидни за целия бизнес акаунт. Това са основните настройки в акаунта, които важат за всички потребители. Настройките за споделяне на акаунта се намират в раздел Акаунт, секция Акаунт, подраздел Настройки за споделяне на акаунта. Тук можете да превключите между ON и OFF двете основни настройки - Приемане на външно споделяне и Споделяне извън компанията. Също така в този раздел можете да изберете Споделяне в компанията и с кого да споделите: с всички, с членове на екипи или с никого. Имайте предвид, че само собственици на акаунти и потребители, които имат права за Управление на акаунт, могат да променят настройките на споделяне на акаунта.