Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
47. Какъв вид споделяния мога да управлявам?
Вие можете да управлявате само споделяния от потребители, за които сте получили опции за управление.