Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
39. Какви права ви дава настройката Управление на фактурирането?
Ако е ON, настройката Управление на фактурирането, която се намира в Администраторски настройки, ви дава възможност да:
  • променяте данните на фактурата;
Потребители, които имат това право, не могат да променят абонаментния план на бизнес акаунта и потребителската квота.