Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
36. Какви права ви дава настройката Управление на екипи?
Ако е ON, настройката Управление на екипи, която се намира в Администраторски настройки, ви дава възможност да:
  • създавате екипи;
  • деактивирате/активирате екипи;
  • добавяте/премахвате хора в/от екипите;
  • отменяте покани на екипи;
  • задавате/премахвате потребители като ръководители на екипи;
  • одобрявате потребители, поканени от ръководител на екип;
  • редактирате и променяте правомощията и настройките на потребителите.