Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
55. Каква е разликата между правата за Преглед, Редакция и Управление на папки?

Когато споделяте папки с опцията "Покана в папка", може да контролирате нивото на достъп с различни права:

  • Преглед - позволява на потребителите да преглеждат и свалят файлове
  • Редакция - позволява на потребителите да преглеждат, добавят, променят и изтриват файлове
  • Управление - позволява на потребителите да редактират съдържанието и споделят повторно папката с други потребители