Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
37. Мога ли да деактивирам автоматичното пускане на pCloud Drive при стартиране на системата?

По подразбиране pCloud Drive се зарежда автоматично със стартиране на системата. За да деактивирате автоматичното зареждане:

  • Натиснете с десен бутон на мишката pCloud иконката в системния панел
  • Отворете раздела Settings > General и премахнете отметката пред "Start pCloud Drive on System Startup"
  • Запазете промените