Помощ

Помощ за pCloud Encryption (26)
5. По какъв начин client-side encryption (криптиране "от страната на клиента") е по-добро от server-side encryption (криптиране от "страната на сървъра")?
Client-side encryption (криптиране "от страната на клиента") е по-добро от server-side encryption (криптирането "от страната на сървъра") по всеки възможен начин. При криптиране от страната на клиента, процесът на криптиране се извършва на вашето устройство. Криптираната версия на вашите файлове ще се качи на нашите сървъри, а файловете в некриптиран формат си остават съхранени на вашето устройство. От друга страна, при криптиране "от страната на сървъра", данните се криптират на сървъра и доставчикът на услугата има достъп до вашите файлове. Ако дадена служба изиска от нас, като доставчик на услуга за криптиране от страната на клиента, информация за вашето криптирано съдържание, ние сме неспособни да ѝ предоставим такава информация, защото не притежаваме Crypto Pass за криптиране.