Помощ

Помощ за pCloud Encryption (26)
8. Какво е Crypto Pass?
Crypto Pass е поредица от букви и/или цифри, използвана за контролиране на достъпа до вашите файлове чрез pCloud Encryption. По начин на употреба, Crypto Pass е подобен на парола. В този случай, вие въвеждате тази парола, за да криптирате и декриптирате съдържанието във вашия Crypto Folder. Уверете се, че използвате достатъчно силна парола и никога не я забравяйте. Ако все пак я забравите, pCloud не може да ви я възстанови, и вашето криптирано състояние ще бъде изгубено.