Помощ

Помощен център за Windows Mobile (16)
5. Как мога да копирам файл или папка?
  • Натиснете и задръжте файла или папката, която искате да копирате.
  • Изберете Копирай от появилото се падащо меню.
  • Определете мястото, където искате да копирате файла или папката.
  • Потвърдете и сте готови.