Помощ

Помощен център за Windows Mobile (16)
2. Как мога да кача файлове от моя телефон?
Отворете основното меню на приложението и изберете бутона със знак за качване. Определете мястото, от където искате да качите файловете си и потвърдете.