Help

Zakelijk Helpcentrum (57)
23. Wat betekent een gebruikersstatus?
Er zijn drie mogelijke statussen van uw zakelijke accountgebruikers. Dit zijn Actief, Gedeactiveerd en Uitgenodigd. Wanneer u een gebruiker een uitnodiging stuurt om lid te worden van uw team, verandert de status automatisch in Uitgenodigd. Wanneer ze uw uitnodiging accepteren, wordt hun status Actief. Als u een gebruiker wilt deactiveren, gaat u naar het gedeelte Gebruikers van uw zakelijke account, zoekt u de gebruiker die u wilt deactiveren en klikt u op het rode stopteken rechts ervan. Houd er rekening mee dat alleen eigenaren van zakelijke accounts en houders van gebruikersbeheer-machtigingen gebruikers kunnen activeren en deactiveren. Ook kunnen alleen eigenaren van zakelijke accounts en gebruikers met machtigingen voor accountbeheer gebruikers uitnodigen voor een zakelijk account.