Помощ

Помощен център за Windows Mobile (16)
4. Как мога да сменя паролата си?
  • Отворете раздел Настройки от главното меню.
  • В секцията Профил изберете Промяна на парола.
  • Въведете старата парола, след което новата парола.
  • Потвърдете новата парола и сте готови.