Помощ

Помощен център за web (34)
5. Как да избера/маркирам повече от един файл?
Поставете отметка от лявата страна на файловете или папките, за да ги маркирате. Всички избрани файлове и папки могат да бъдат копирани, преместени, изтрити или свалени.