Помощ

Помощен център за web (34)
1. Как мога да кача файлове?
Най-лесният начин да качите файл в pCloud е да отворите уеб приложението - my.pCloud и поставите файла. Също така можете да използвате "Управление на качванията", което предоставя допълнителни опции за запазване.
Качване на файлове:
  • Отворете my.pCloud и натиснете бутона "Качи файл"
  • След като се появи прозорецът "Управление на качвания", отидете в раздел Качване на файл
  • Изберете файловете, които искате да качите в pCloud и потвърдете
Качване на папки*: (достъпно само за Chrome)
  • Отворете my.pCloud и натиснете бутона "Качи файл"
  • След като се появи прозорецът "Управление на качвания", отидете в раздел Kaчване на папка
  • Изберете папките, които искате да качите в pCloud и потвърдете
Качване от линк
  • Отворете my.pCloud и натиснете бутона "Качи файл"
  • След като се появи прозорецът "Управление на качвания", отидете в раздел Качване от линк
  • Поставете линка на файла в съответното поле и потвърдете