Помощ

Помощен център за web (34)
3. Как мога да подредя моите файлове?

За да подредите вашите файлове, натиснете иконката за Подреждане, която се намира в горния десен ъгъл и изберете една от следните опции:

  • Възходящ - подрежда файловете и папките във възходящ ред, т.е. от А до Я
  • Низходящ - подрежда файловете и папките в низходящ ред, т.е. от Я до А
  • Най-новите отгоре - най-новите файлове и папки се подреждат най-отгоре в списъка
  • Най-старите отгоре - най-старите файлове и папки се подреждат най-отгоре в списъка
  • Първо папките - всички папки се подреждат най-отгоре в списъка, независимо дали са във възходящ или низходящ ред (зависи какво сте избрали)