Yardım

Şirket Yardım Merkezi (57)
37. Üye Yönetimi ayarları nasıl izinler veriyor?
Yönetici Ayarları listesinde Üye Yönetimi ayarları AÇIK olduğunda, size aşağıdaki izinleri verir:
  • üyeler hakkındaki bilgileri ve ayarları düzenleyebilmek;
  • üyeleri etkisizleştirebilmek/etkinleştirebilmek;
  • üyeleri silebilmek;
  • üyelerin şifrelerini sıfırlayabilmek.
Eğer bir üye, üye yönetimi izinlerine sahip değil ise, diğer üyelerin profillerini görebilir fakat onları düzenleyemez.