Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
37. Какви права ви дава настройката Управление на потребители?
Ако е ON, настройката Управление на потребители, която се намира в Администраторски настройки, ви дава възможност да:
  • редактирате потребителската информация и правата;
  • деактивирате/активирате потребители;
  • изтривате потребители;
  • подновявате потребителска парола.
Потребители, които нямат права за управление на потребители, могат да преглеждат други потребителски профили, но не могат да ги редактират.