Помощ

Помощен център за Android (37)
8. Как мога да преместя файл или папка?
  • Отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки) до всеки файл/папка
  • Изберете опцията Премести
  • Изберете къде искате да преместите файла/папката
  • Натиснете бутона Избери, за да потвърдите местенето