Помощ

Помощен център за Android (37)
19. Къде мога да видя колко e използваното пространство в моя pCloud акаунт?
Отворете главното меню на pCloud и изберете Настройки. Най-горе в списъка ще намерите информация относно използваното пространство във вашия акаунт.