Помощ

Общи въпроси (83)
28. По колко пъти на ден мога да споделям папки?
Потребители с Безплатен или Премиум план могат да споделят папки до 150 пъти на ден. Това не се отнася за потребители на Бизнес планове, които могат да споделят папки неограничен брой пъти всеки ден.