Помощ

Общи въпроси (83)
73. Какво представлява политиката за "справедливо споделяне" и отнася ли се за безплатната версия на pCloud?

Когато поканите други pCloud потребители в споделена папка, тя ще заема място само от Вашия акаунт. Пример: потребител А е кани потребител Б в споделена папка. Потребител Б качва файлове в споделената папка. Папката няма да заеме място от акаунта на потребител Б. Пространство ще бъде използвано само от акаунта на потребител А.

Политиката за справедливо споделяне се отнася за всички pCloud планове.