Помощ

Общи въпроси (83)
81. Какви са ограниченията, когато споделям папки с други pCloud потребители?

За да предотвратим злоупотреба с услугата, съществуват следните ограничения:

  • Безплатни акаунти могат да споделят папки с до 25 000 подпапки или 150 000 файла.
  • Премиум/Бизнес акаунтите могат да споделят папки с до 50 000 подпапки или 300 000 файла.

Ако Премиум/Бизнес потребител сподели папка с безплатен потребител, се прилагат ограниченията за безплатни акаунти.