Помощ

Помощен център за iOS (44)
27. Как мога да създам плейлист?
За да създадете плейлист с любимите си песни, направете следното:
  • Отворете главното меню на pCloud
  • Изберете Аудио от менюто, за да се отвори интегрираният аудио плейър
  • Ще се появи списък с наличните в момента плейлисти
  • За да създадете нов плейлист, отворете раздел Песни
  • Изберете песен, която искате да добавите в плейлиста (или използвайте мултиселектиране, за да изберете повече от една песен)
  • Натиснете иконката на музикална нота в горния десен ъгъл
  • Създайте новия плейлист и го преименувайте или добавете песните във вече съществуващ