Помощ

Помощен център за iOS (44)
3. Как мога да споделя папки с други хора?
Натиснете бутона Избери в долния десен ъгъл
 • Маркирайте папката, която искате да споделите
 • Натиснете бутона Сподели в долния ляв ъгъл
 • Изберете една от трите възможни опции:
  • Покани в папка
  • Сподели линк за качване
  • Сподели линк за сваляне
1. Ако искате получателят да използва съдържанието във вашата папка, сякаш е тяхно, изберете първата опция - Покани в папка.
 • Въведете e-mail адреса на получателя
 • Задайте права за достъп: Преглед или Редактиране.
 • Въведете съобщение (незадължително)
 • Изберете Покани
2. Ако искате получателят само да качи файлове във вашата папка, изберете втората опция - Сподели линк за качване.
 • Ще се появи нов прозорец, в който може да напишете коментар за получателя
 • Натиснете бутона Готово
 • Изберете начин за споделяне на папката: чрез e-mail, съобщение, Facebook, Twitter и т.н. (в зависимост от приложенията, налични на вашето устройство)
 • Следвайте стъпките по-нататък
3. Ако искате получателят само да свали файлове от вашата папка, изберете третата опция - Сподели линк за сваляне.
 • Автоматично ще се генерира линк за сваляне
 • Изберете начин за споделяне на папката: чрез e-mail, съобщение, Facebook, Twitter и т.н. (в зависимост от приложенията, налични на вашето устройство)
 • Следвайте стъпките по-нататък