Помощ

Помощен център за iOS (44)
23. Как мога да имам офлайн достъп до файловете си?
Можете да използвате файловете си офлайн, да слушате музика или гледате видеа без налична Интернет връзка. Необходимо е просто да добавите своите файлове в Любими, като изберете иконката със звезда близо до тях.