Помощ

Помощен център за iOS (44)
37. Какво става ако изгубя своя Crypto Pass?
Ако изгубите своя Crypto Pass, вие ще изгубите и достъпа си до Crypto Folder и криптираното си съдържание. Имате възможност да нулирате своя Crypto Pass, но това действие е неотменимо и ще доведе до изтриване на вашите криптирани файлове завинаги. Обаче, след като нулирате своя Crypto Pass, вие ще можете отново да криптирате файлове в Crypto Folder.