Помощ

Помощен център за iOS (44)
9. Как мога да преместя файл или папка?
Натиснете бутона Избери в долния десен ъгъл
  • Маркирайте файловете/папките, които искате да преместите
  • Натиснете бутона Премести в долния край
  • Изберете къде искате да преместите вашите файлове
  • Натиснете бутона Премести тук в долния десен ъгъл