Помощ

Помощен център за iOS (44)
11. Как мога да изтрия файл или папка?
Натиснете бутона Избери в долния десен ъгъл
  • Маркирайте файловете/папките, които искате да изтриете
  • Натиснете бутона Изтрий в долния десен ъгъл
  • Потвърдете