Помощ

Помощен център за iOS (44)
21. Какво означава прекъсване на връзката с акаунта?
Натискането на бутона Unlink прекъсва връзката между вашия компютър и приложението на pCloud. За да използвате приложението отново е необходимо да въведете e-mail адрес и парола.