Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
47. Мога ли да използвам pCloud Drive, за да синхронизирам файлове от външен диск?
Не е препоръчително. Възможно е приложението да не работи правилно ако файловете, които синхронизирате, са недостъпни, вследствие от прекъсната връзка към външния диск.
Съветваме Ви да копирате информацията от външния диск в pCloud Drive, като осигурите непрекъсваща връзка.