Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
50. Възможно ли е да се промени буквата P:\, която заема pCloud Drive?

В момента не може да бъде сменена буквата свързана с pCloud Drive. Ако P:\ е заета, pCloud ще заеме следващата свободна буква.