Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
11. Защо е необходимо да задам използване на минимално дисково пространство?
При изпълнение на синхронизацията на сваляне, pCloud Drive сваля файлове от pCloud уеб платформата в компютъра. За да сте сигурни, че вашата система работи правилно, трябва да имате достатъчно свободно пространство на вашия компютър по всяко време. По подразбиране системата изисква 2048 MB свободно пространство. Вие можете да увеличите или намалите тази квота според вашите предпочитания в раздел Settings, подраздел Disk Usage. Ако вашето свободно дисково пространство се окаже по-малко от зададената настройка, приложението ще ви подкани да освободите място на твърдия диск.