Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
26. Как мога да променя нивото на достъп, което съм дал на друг pCloud потребител в споделена папка?
  • Отворете в менюто Preferences и отидете в Shares > My shares
  • Намерете папката и изберете опцията Manage (Управление)
  • Ще видите списък с всички потребители, които имат достъп
  • Променете нивото на достъп за определен потребител. Промяната ще се отрази на момента.

Имайте предвид, че нивото на достъп, което изберет, се отнася и за всички подпапки и файлове в споделената папка.