Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
8. Как мога да добавя папки за синхронизиране?

Има няколко начина да синхронизирате папки от компютъра в pCloud Drive:

  • Натиснете с десен бутпн на мишката върху папка от компютъра и натиснете "Sync to pCloud"
  • Изберете къде тази папка да бъде запазена в pCloud Drive
  • Натиснете "Add sync", за да стартирате синхронизацията

или

  • Отворете менюто Preferences в pCloud Drive и отидете в раздел Sync
  • Натиснете "Add sync"
  • Изберете папка от компютъра и къде в pCloud Drive искате да я запазите
  • Натиснете "Add sync", за да стартирате синхронизацията