Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
12. Какво е Cache Size?
Cache Size е размерът на дисковото пространство, което pCloud Drive ще използва, за да съхранява локално информацията от облака. Трябва да бъде най-малко размерът на файловете, с които обикновено работите. Минималното препоръчително пространство е 5120 MB.