Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
3. Как мога да инсталирам pCloud Drive приложението?
След като свалите инсталационния файл, натиснете два пъти върху него, за да стартира инсталационния процес. За да инсталирате приложението, първо е необходимо да приемете лицензионните условията за ползване. След това следвайте инсталационните стъпки по-нататък.