Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
40. Windows показва, че файловата система на pCloud Drive е FAT 32. Това означава ли, че драйвът има ограничение в размера на файловете за тази система?
Не, няма ограничение на размера на файловете, които добавяте в pCloud Drive, независимо от вашата операциона система.