Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
48. За какъв тип файлове мога да създам бекъп или да синхронизирам в pCloud?
По принцип не поставяме ограничения в типа файлове, които може да синхронизирате в pCloud Drive.

Независимо, съществуват изключения:

Когато синхронизирате определен тип файлове, които се използват често от дадена система, конфликтни копия могат да бъдат създадени. Под конфликтно копие се има предвид втора версия на файл, който се променя прекалено често в процеса на синхронизиране. Ще може да разпознаете конфликтно копие на ваш файл, ако към името е добавена думата "conflicted". НЕ съвестваме синхронизирането на следните файлови формати:

pst, .ost, .git директории, скрити файлове, съдържание от браузъра, съдържание от имейл клиент

Ако папките, които синхронизирате съдържат такъв тип файлове, може да разрешите проблема като ги добавите в раздел Ignore Patterns. Ignore patterns е допълнителна настройка към pCloud Sync и позволяват изключването на определени файлове от процеса на синхронизиране.
  • Натиснете с десен бутон иконката на pCloud Drive в системната лента и изберете Preferences
  • Отидете в раздел Syncи след това в Advanced Settings
  • Добавете на имената на файловете, които искате да изключите от синхронизиране (като следвате описаните инструкции) и потвърдете, като натиснете Apply.

Важно е да се отбележи: Нужно е да настроите тези изключения преди да добавите папките за синхронизиране. В противен случай, pCloud Drive НЯМА да отчете тези предварителни промени.

Ако вече сте добавили папка за синхронизиране, преди да настроите изключения:

  • Спрете процеса на синхронизиране на папката от раздел Synced Folders
  • Изтрийте файловете в pCloud Drive, които са изключения
  • След като приключите, добавете файловите имена в раздел Ignore patterns и стартирайте синхронизирането отново